Kongre Konuları

Kongrenin ana teması Dijital İşletme, Yönetim ve İktisat olsa da iktisat, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, maliye, finans, işletme, lojistik, sosyal hizmet ve sağlık yönetimi alanlarında yazılmış diğer çalışmalar da değerlendirmeye alınacaktır. 

İKTİSAT
 1. Tüketici Davranışlarında Dijitalleşme
 2. Dijitalleşmenin İş Gücü Piyasasına Etkileri
 3. Pandemi ve Ekonomide Dijital Dönüşüm
 4. Üretici ve Tüketici Beklentilerinde Dijital Dönüşüm
 5. Uluslararası Ticarette Dijitalleşme
 6. Türkiye’de Bitcoin (Kripto Para ve e- ticaret)
 7. Makroekonomik Piyasalarda Dönüşüm
 8. Yapay zekânın iktisat alanında Uygulamaları
 9. Dijitalleşme ve Parasal Krizler
 10. Para Piyasalarında Dönüşüm
 11. Refah İktisadı ve Dijital Dönüşüm
 12. Uluslararası Dijital Ekonomi Strateji ve Politikaları
 13. Uluslararası İktisadi Örgütler ve Dijitalleşme
KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ
 1. Dijitalleşme ve Toplum
 2. Dijital Kültür ve Küreselleşme
 3. Dijital Türkiye ve Gelecek Uygulamaları
 4. Dijital Dünyada Güvenlik Sorunu
 5. Veri Simsarları, Kullanımı ve Depolama
 6. Dijital Ekonomiler ve Piyasalar
 7. Endüstri 4 ve Kamu Politikaları
 8. Kamu Mali Yönetiminde Dijitalleşme
 9. Kamuda Büyük Veri Ekosistemi
 10. Dijitalleşme ve Kamusal Hizmetlerin Sunumu
 11. Dijitalleşme Sürecinde Bilgi ve Belge Yönetiminin Ekonomik Sonuçları
 12. Devlette Dijital Dönüşüm
 13. Dijitalleşme, Siyasal ve Yönetsel Katılım
 14. Kamu Yönetiminde Dijital Dönüşüm ve Aktörlerin Rolü
 15. Dijitalleşme ve Kamu Politikaları: Dijital Kamu Politikaları
 16. Dijitalleşme ve Şeffaflık/Açıklık
 17. Dijitalleşme, Siyasal ve Yönetsel Katılım
 18. Dijitalleşmenin Yerel Yönetimlere Etkisi
 19. Kamu Yönetiminde Dijitalleşmenin Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler
 20. Dijitalleşmenin Kentlere Etkisi
 21. Kamu Yönetiminde Yapı ve İşlevsel Açıdan Dijital Dönüşüm
 22. Dijitalleşme ve Kamu Diplomasi
 23. Dijitalleşme ve Güvenlik
 24. Kamu Yönetiminde Teknoloji Kullanımı
 MALİYE
 1. E-ticaretin vergilendirilmesi
 2. E-ticarette işyeri kavramının tanımlanması
 3. E-beyanname uygulamaları
 4. Dijital hizmet vergisi
 5. Vergiye gönüllü uyum bağlamında dijitalleşmenin önemi
 6. Mali saydamlığın sağlanmasında dijitalleşmenin önemi
 7. Maliye ve E-devlet uygulamaları
 8. Dijital Dönüşümde Vergileme
İŞLETME
 1. Dijital Yönetim ve Strateji
 2. Pazarlamada Dijitalleşme
 3. Dijital İKY Yönetimi
 4. Örgütler ve Dijitalleşme
 5. Dijital Girişimcilik
 6. Muhasebenin Dijital Dönüşümü
 7. Dijitalleşme ve Finans
 8. Endüstri 4.0 ve Teknolojileri
 9. Pazarlama 5.0
 10. Toplum 5.0
 11. Muhasebe ve Finansta Dijitalleşme
 12. Pazarlama ve Yapay Zekâ
 13. Yönetişim ve Dijitalleşme
 14. Endüstri 4 ve Akıllı İşletmeler
 15. Dijitalleşme Sürecinde Kişiselleştirilmiş Üreticiler
 16. Üretim Yönetiminde Dijitalleşme
 17. İş Süreçlerinde Dijitalleşme
 18. Internet Tabanlı Satışlar ve İşletmeler
 19. Dijitalleşme ve Kalite Yönetimi
 20. Dijitalleşme ve Organizasyonel Bağlılık
 21. Dijitalleşmenin Sektörel Bazda Geleceği
 22. Dijitalleşme Sürecinde İşletmeler Açısından Bilgi ve Belge Yönetimi
 23. Akıllı Üretim
DİJİTAL FİNANS
 1. FinTek Ekosistemi
 2. FinTek ve Grişimcilik
 3. Teknolojiye Dayalı Regülasyonların (RegTek) FinTek Üzerindeki Etkisi
 4. Büyük Teknoloji Şirketlerinin (BigTech) Finansal Piyasalardaki Faaliyetleri
 5. Dijital Sigortacılık (SigortaTek)
 6. Açık Bankacılık
 7. Mükemmel Bankacılık
 8. Blokzincir ve Kripto Para Birimleri
 9. FinTek ve Ödeme Sistemleri
 10. Kitlesel Fonlama
 11. Eşten Eşe Borçlanma
 12. Kredi Riski Yönetiminde FinTek’in Rolü
 13. Kripto Para Madenciliği
 14. Kripto Paralar İle Portföy Yönetimi
 15. Yasal Korumalı Alan Paradoksu
 16. Yapay Zekâ ve Bulut Bilişimin Finansal Hizmetler Üzerindeki Etkisi
 17. Yükselen Ekonomilerde FinTek Şirketlerinin Önündeki Engeller ve Fırsatlar
 18. FinTek ve Finansmana Erişim: Kredi Kullanımındaki Maliyetler ve Sınırlılıklar
LOJİSTİK
 1. Tedarik Zinciri Yönetimi
 2. Lojistik Hukuku
 3. Kentsel Lojistik
 4. Lojistik Bilişim Sistemleri ve Modelleme
 5. Depolama ve Stok Yönetimi
 6. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
 7. Gümrük İşlemleri
 8. İthalat-İhracat
 9. Taşımacılık Yönetimi
 10. E Ticaret ve Lojistik
 11. Lojistikte Güncel Konular (Afet Lojistiği, Perakende Lojistiği)
 12. Akıllı Fabrika
 13. Akıllı Lojistik
SOSYAL HİZMETLER
 1. Türkiye’de Sosyal Hizmetin Dünü Bugünü ve Geleceği (Sosyal Politika Uygulamaları, Gönüllülük)
 2. Sosyal Hizmet Eğitimi ve Dijitalleşme
 3. Dijitalleşme ve Sosyal Hizmet Etiği
 4. Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Kimlik
 5. Dezavantajlı Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Dijitalleşme
 6. Covid-19 Pandemi Sürecinde Sosyal Hizmet Eğitiminde ve Uygulamalarında Dijitalleşme
 7. Dijitalleşen Toplumda Değişen İhtiyaçlar ve Sorunlar
 8. E-Sosyal Hizmet Gereksinimi
 9. Şiddetin Dönüşümü: Dijital Şiddet (Siber Zorbalık ve Linç Kültürü)
 10. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Dijital Yapabilirlikleri
 11. Uluslararası Göç ve Sosyal Hizmet
 12. Dijitalleşme Sürecinde Güvenlik Sorunları ve Koruyucu Önleyici Hizmetler
 13. Teknoloji Bağımlılığı
SAĞLIK YÖNETİMİ
 1. Hastane Yönetimi ve Organizasyonu
 2. Sağlık Politikası ve Planlaması
 3. Sağlık ve Teknoloji
 4. Sağlık Hukuku
 5. Sağlık Turizmi
 6. Sağlık Sigortacılığı
 7. Sağlık Kurumlarında Sayısal Yöntemler
 8. Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
 9. Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
 10. Sağlık Bilgi Sistemleri
 11. Sağlık Kurumlarında Pazarlama
 12. Sağlık Kurumlarında İletişim
 13. Sağlık Kurumlarında Etik
 14. Sağlık Okuryazarlığı
 15. Sağlık Sosyolojisi