Kongre Yeri (Çevrimiçi)

 
 
  • Kongre online olarak gerçekleştirilecektir. Sunumlar Zoom platformu üzerinden yapılacaktır.
  • Zoom programını indirmek https://zoom.us/download ve hesap açmak için https://zoom.us/signup veya  https://zoom.us  adreslerini ziyaret ediniz.
  • Açmış olduğunuz hesabı https://zoom.us/test adresinden test edebilirsiniz.
  • Oturumlarda yer alırken Ad Soyad bilgilerinizi kullanınız. Uygun görünmeyen isimlerin oturumlara girmesi engellenecektir.
  • Lütfen bilgisayarınızın mikrofonunun ve web kamerasının (web kamerası isteğe bağlı olarak kullanılabilir) aktif olarak kullanımda olduğunu kontrol ediniz!
  • Kongre günlerinde programda belirtilen seminer salonları için açılacak olan Zoom salonlarına giriş yaparak sunumlara konuşmacı/dinleyici olarak dahil olabilirsiniz.

Kongre bilimsel programı içerisinde yer alan tüm oturumlar canlı olarak Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir. Her bir oturumda, teknik ekipten yöneticiler (host), oturum başkanları/moderatörler (panelist), sunum gerçekleştiren konuşmacılar (panelist), ve diğer dinleyiciler (attendee) bulunacaktır. Zoom platformuna katılım için gerekli bağlantı bilgileri toplantı öncesinde web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

Yöneticiler: Teknik ekipten en az bir yönetici oturumlarda bulunarak, Zoom webinarını başlatacak ve bağlanmak isteyen oturum başkanları, konuşmacılar, ve dinleyicileri kabul edecektir.

Oturum başkanları/moderatörler: Oturum başkanları ve moderatörler oturum içerisindeki sunum akışını yöneteceklerdir. Bu kapsamda kendilerinin ve oturumun genel tanıtım, konuşmacıların tanıtımı, dinleyicilerden gelen soruların vakit çerçevesinde konuşmacılara sesli olarak iletilmesi, ve oturumun sonlandırılması görevlerini üstleneceklerdir. Bu zamanlar dışında kalan konuşmalar süresince oturum başkanları ve moderatörlerin ses paylaşımlarını kapalı tutmaları beklenmektedir. Oturum başkanları ve moderatörlerin bilimsel programda görünen oturum başlangıç saatinden 15 dakika önce toplantıya katılması ve Zoom ayarlarını test etmesi önerilmektedir. Oturum başkanlarına moderatörlük yetkisi Yöneticiler tarafından verilecektir. Toplantı akışı içerisinde ayaları test etme şansı olmayacaktır. Oturum başkanları her bir bildiri için 15 dakika sunum 5 dakika soru cevap olacak şekilde süre ayıracaklardır. Katılımcıların belirtilen sürelere uymasından ve oturumların sarkmasına engel olacak düzenlemelerden Oturum Başkanları sorumludur. Oturum Başkanları oturumlarında hangi sunumların yapıldığını/yapılmadığını sunumu yapan katılımcı bilgilerini oturumdan hemen sonra icdbme@tarsus.edu.tr adresine bildirmekle yükümlüdür. 

Konuşmacılar: Konferans oturumlarındaki konuşmacılar Zoom üzerinden ses ve görüntü paylaşımı gerçekleştirerek sunumlarını yapacaklardır. Konuşmacılar hazırlamış oldukları sunum slaytlarını ekran paylaşımı yoluyla paylaşacaklardır. Konuşmalarını gerçekleştirdikleri ve soru cevapladıkları zamanlar dışında ses paylaşımlarını kapalı tutmaları beklenmektedir. Konuşmacıların bilimsel programda görünen oturum başlangıç saatinden 15 dakika önce toplantıya katılması ve Zoom ayarlarını ve ekran paylaşımını test etmeleri önerilmektedir. Toplantı akışı içerisinde ayarları test etme şansı olmayacaktır.

Dinleyiciler: Dinleyicilerin ses ve görüntü paylaşması mümkün olabilecektir. Oturumlar sırasında konuşmacılara iletmek istedikleri soruları, doğrudan (sesli/görüntülü) veya Chat özelliklerini kullanarak sorabilirler. Bunun dışında ses oturum boyunca ses paylaşımını kapalı tutmaları beklenmektedir. Chat kısımlarındaki soruları oturum başkanları zaman sınırları çerçevesinde konuşmacılara iletecektir. Oturum sırasında süre kısıtlamasından ötürü cevaplanamayan sorular için konuşmacılarla oturum sonrası doğrudan iletişime geçilebilir.
Not: İçerik genel hatları itibariyle http://bad.org.tr/usk18/sunum-formatlari/ adresinden temin edilmiştir.