Kongrede Kitaplarımız Yayınlanmıştır!

04 Ocak 2023 Çarşamba

Kongremizde sunulan bildirilerin genişletilmiş tam metinlerinden olan dört adet kitap NEU yayınevi tarafından basılmıştır.Hızlı Erişim